Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe,  jest:
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA CARBON JANUSZ MACIASZEK
NIP 968-016-86-47
KOLONIA KOKANIN 9A
62-817 ZELAZKÓW
968-016-86-47

Jak się z nami skontaktować, Żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Nasze dane kontaktowe to:
adres e-mail: carbon.firma@interia.pl
tel.: 604937073
adres: KOLONIA KOKANIN 9A, 62-817 ZELAZKÓW 

Skąd mamy Twoje dane?

Dane osobowe otrzymaliśmy w momencie złożenia zapytania lub zamówienia na zakup naszych wyrobów węglowych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych Osobowych przez FHU CARBON JANUSZ MACIASZEK?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą,
w tym do:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym Świadczyć Ci usługę: imię, nazwisko, adres, pesel.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać Od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Nas w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie organom upoważnionym przepisami prawa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym FHU CARBON JANUSZ MACIASZEK zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.